Hakkımızda

İş Sürekliliği Politikası

İş Sürekliliği Politikası

Amaç

Farmakod - Endüstriyel Yazılım ve Robotik Kodlama Teknolojileri A.Ş Yönetiminin İş Sürekliliği yönetimi konusuna verdiği önemi ve bu doğrultuda yapılan

ve yapılacak olan çalışmalara sağladığı desteği ifade etmek amacıyla İş Sürekliliği Politikasını hazırlamıştır. İş Sürekliliği Politikası’nın amacı hizmet kesintilerine neden olabilecek olası riskleri belirlemek ve bu risklere karşı önlem almak amacıyla analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, eğitim ve farkındalık programları oluşturmak ve uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam

“İş Sürekliliği Politikası” iş sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan uygulama, politika, prosedür, standart ve bu kapsamda yürütülen İş Sürekliliği Yönetim Sistemi de dahil olmak üzere tüm işlem ve faaliyetlerini ve Farmakod’un hizmetlerini oluşturan bütün iş ve yazılım süreçlerini, Endüstriyel ve haberleşme altyapısını, tesisleri ve bütün Farmakod çalışanlarını kapsar. Farmakod’a, bilgi ve servis sağlayan dış kaynaklar da bu kapsama dahildir.

Sorumlular

İş sürekliliği planlamalarının ve yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için şirket içinde sorumluluklar tanımlanmıştır. Şirket çalışanları, yönettikleri veya bir parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesinde, önlem alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının doğru zamanda ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir.